ХИМИЙН БОДИСЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭ

НЭГ ЦЭГИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ШИЙДЭЛ

Бид харилцагчиддаа химийн бодисыг хайж олохоос эхлээд тээвэрлэх, хадгалах, ачих, хүргэх, борлуулалтын дараах техник үйлчилгээ хүртэлх бүх хэрэгцээ шаардлагад нь нийцүүлэн нийлүүлэлтийг зохион байгуулж, өндөр үр ашигтай, бизнес шийдлүүдийг санал болгодог.

БҮТЭЭГДЭХҮҮН НИЙЛҮҮЛЭЛТ, ХУДАЛДАН АВАЛТЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Химийн бодисын худалдан авалтын цогц үйлчилгээ

ХИМИЙН БОДИСЫН ХАДГАЛАЛТ, НӨӨЦИЙН УДИРДЛАГА

Хамгийн аюулгүй, үр ашигтай, нэмүү өртөг бүхий Химийн бодисын хадгалалт, нөөцийн удирдлагын үйлчилгээ

ХИМИЙН БОДИС ШИЛЖҮҮЛЭХ АЧИЛТЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Жижиг савлагаатай химийн бодисыг том савлагаанд шилжүүлэн ачих буюу бөөнөөр нийлүүлэх үйлчилгээ

ХИМИЙН БОДИСЫН ЛОГИСТИКИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Химийн бодисыг “хаалганаас хаалганд” хүргэх үйлчилгээ

БОРЛУУЛАЛТЫН ДАРААХ ТЕХНИК ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Тухайн чиглэлээр мэргэшсэн инженер, техникчдийн мэргэжлийн түвшний техник үйлчилгээ үзүүлэх